'Oh my Trump': debat over wat te verwachten van Donald Trump

GRONINGEN

3 dagen voordat Donald Trump wordt geïnstalleerd als president van de Verenigde Staten, gaan experts uit Groningen met in elkaar in debat over wat deze inauguratie betekent voor de wereld. Dit debat ('Oh my Trump') vindt dinsdag 17 januari plaats in het Academiegebouw in Groningen.

Deelnemers aan het debat over wat we de komende 4 jaar van Trump kunnen verwachten, zijn:
  • Bart van Ark, hoofd economie van de in New York gevestigde The Conference Board en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen;
  • Steven Brakman, hoogleraar internationale economie en expert op het gebied van globalisering;
  • Doeko Bosscher, hoogleraar contemporaine geschiedenis en scherp observeerder van de Amerikaanse politiek.
Het debat, dat is georganiseerd door Studium Generale Groningen  in samenwerking met de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en de Economie en Bedrijfskunde faculteitsvereniging EBF, wordt voorgezeten door journalist Naomi O’Leary. De voertaal is Engels. Aanvang: 20.00 uur.

Auteur

Marc Jansen