Informatiebijeenkomsten over start muziek-luistergroepen in Groningen

GRONINGEN

Stichting Senia houdt 2 informatiebijeenkomsten over de oprichting van muziek-luistergroepen in Groningen. Deze bijeenkomsten zijn donderdag 19 januari om 14.00 uur en om 18.00 uur in de Groninger Forum Bibliotheek in Groningen.

Senia is voornemens muziek-luistergroepen te starten in Groningen. Deelnemers bestuderen thuis een muziekstuk, aan hand van muziek-luisterwijzers opgesteld door musicologen van Senia. Daarna komen ze bij elkaar en bespreken het stuk aan de hand van discussievragen en muziekfragmenten. Enkele muziekstukken op de lijst zijn de Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach en Franz Schuberts liederencyclus Winterreise. Een muziek-luistergroep komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar. Meer informatie: www.senia.nl.

Auteur

Marc Jansen