Lezing ‘Ziehier bruid en moeder' in Remonstrantse kerk in Groningen

GRONINGEN

Veerle Fraeters geeft donderdag 19 januari in de Remonstrantse kerk in Groningen de lezing ‘Ziehier bruid en moeder' - Maria als model in de Visioenen van Hadewijch’.

De middeleeuwse mystica Hadewijch (actief circa 1240) heeft een veelzijdig oeuvre nagelaten. Ze schreef liederen (ook ‘strofische gedichten’ genoemd), brieven in proza en op rijm, en visioenen. Centraal in haar mystiek staat de minne, de innige liefdesband tussen de menselijke ziel en Christus.

Veerle Fraeters

Veerle Fraeters is als hoogleraar verbonden aan het Onderzoeksinstituut Ruusbroecgenootschap van de Universiteit Antwerpen. Ze verricht onderzoek naar de mystieke tekstoverlevering en heeft daarbij speciale aandacht voor de visionaire traditie, voor vrouwelijke auteurs en voor het oeuvre van Hadewijch. Samen met Frank Willaert geeft ze het verzamelde werk van Hadewijch uit (Historische Uitgeverij). Het eerste deel, 'Liederen', verscheen in 2009. Het tweede deel, 'Visioenen', is in voorbereiding. De lezing, die is georganiseerd door Stichting Oude Groninger Kerken, begint om 19.30 uur. Entree: 2,50 euro (SOGK-donateurs: gratis). Aanmelding:  info@groningerkerken.nl (o.v.v. Veerle Fraters) of 050-3123569.

Auteur

Marc Jansen