Hanze Inkoopseminar in Energy Barn in Groningen

Groningen

GRONINGEN - 'Going Local' is het thema van het twaalfde Hanze Inkoopseminar. Deze bijeenkomst vindt donderdag 26 januari plaats in de Energy Barn op de Zernike Campus in Groningen.

GRONINGEN - 'Going Local' is het thema van het twaalfde Hanze Inkoopseminar. Deze bijeenkomst vindt donderdag 26 januari plaats in de Energy Barn op de Zernike Campus in Groningen. In de vakliteratuur staat steeds vaker dat inkoop in de toekomst vooral gaat over het creëren van waarde. Waarde kan op vele manieren worden uitgelegd; traditioneel was aandeelhouderswaarde het enige dat telde, voor marketeers is klantwaarde belangrijk en publieke organisaties spreken over 'value for taxpayers money'.

Maatschappelijke waarde

De afgelopen jaren is daar maatschappelijke waarde aan toegevoegd, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat milieu- en sociale aspecten een belangrijke rol moeten spelen als het gaat om het inkoopbeleid van bedrijven en instellingen. Het lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen werkt in 2 projecten samen met inkopers en ondernemers om maatschappelijke waarde in de praktijk te brengen: Deze projecten hebben als belangrijk kenmerk dat ze staan voor welzijn en welvaart in Noord-Nederland.

Gastsprekers

Tijdens het Hanze Inkoopseminar bespreken de gastsprekers Piet Fellinger (purchasing director bij Neopost Technologies BV) en Willem Foorthuis (lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool) het thema Going Local vanuit praktijk én wetenschap. Meer informatie/ aanmelding: www.hanze.nl/inkoopseminar.

Auteur

Marc Jansen