Dick Swaab over 'Ons creatieve brein' bij Studium Generale Groningen

GRONINGEN

Hersenonderzoeker Dick Swaab is dinsdag 31 januari te gast bij Studium Generale Groningen. Swaab geeft een lezing, getiteld 'Ons creatieve brein', en wordt geïnterviewd door Barend van Heusden. Plaats van handeling is de Aletta Jacobs Hal op de Zernike Campus in Groningen.

Dick Swaab is een internationaal werkend hersenonderzoeker, die een team leidt in het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam en in Hangzhou (China). Hij was hoogleraar neurobiologie aan de Universiteit van Amsterdam en was 30 jaar directeur van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Van zijn boek 'Wij zijn ons brein' zijn alleen al in Nederland meer dan 450.000 exemplaren verkocht; het is inmiddels in 15 landen verschenen.

Ons creatieve brein

In september 2016 verscheen de opvolger, 'Ons creatieve brein. Hoe mens en wereld elkaar maken'. Swaab toont hierin wat ons tot mensen maakt: de interactie van de hersenen met onze omgeving. De omgeving draagt niet alleen bij aan de unieke ontwikkeling van ieder brein, maar ook aan het ontstaan van hersenziekten en aan de genezing hiervan. Muziek en beeldende kunst zijn niet alleen creatieve vormen van communicatie, maar blijken ook van therapeutische waarde te kunnen zijn bij hersenziekten. De manier waarop onze hersenen zich ontwikkelen, beïnvloedt onze beroepskeuze en ons beroep heeft ook een effect op de structuur en functie van onze hersenen. Swaab laat zien hoe de hersenen die we bij onze geboorte meekrijgen ons leven bepalen. Hoe wordt ieder brein anders? Wat is creativiteit en hoe kunnen we het stimuleren? Hoe wordt het werk van kunstenaars beïnvloed door hun hersenziekten? En waarom vinden sommige mensen atonale muziek mooi?

Interview

Barend van Heusden, hoogleraar cultuur en cognitie, gaat na de lezing met Swaab in gesprek over diens cultuur- en kunstopvatting. Wat leert Swaab ons over cultuur? Over creativiteit en over kunst? Hoe verhoudt zijn werk zich tot ander (recent) onderzoek op dit gebied? Wat betekent 'Ons creatieve brein' voor de manier waarop we over cultuur denken, cultuur bestuderen en cultuur onderwijzen – niet in de laatste plaats in de geesteswetenschappen –  en de manier waarop we cultuur inrichten? Na afloop van het programma, dat is georganiseerd in samenwerking met Boekhandel Van der Velde, signeert Dick Swaab zijn boeken. Aanvang: 19.30 uur.

Auteur

Marc Jansen