Maand van de Spiritualiteit-lezing in Remonstrantse kerk

GRONINGEN

Prof. dr. Wouter Slob en dr. Kim Knibbe geven donderdag 9 februari een lezing in de Remonstrantse kerk in Groningen. Deze lezing, die plaatsvindt in het kader van de Maand van de Spiritualiteit, is getiteld: ‘Jij mag best je ding doen hoor'- Tolerantie en verschil in Nederland’.

Tolerantie is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse identiteit. Vanaf de Tachtigjarige Oorlog laten Nederlanders zich erop voorstaan dat zij ruimte bieden aan aanhangers van verschillende religies, confessies en culturele achtergronden. Wat betekent die tolerantie nu eigenlijk? En hoe is het om als ‘ander’ getolereerd te worden?

Slob en Knibbe

Prof. dr. Wouter Slob is bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Protestantse ­Theologie op de leerstoel 'Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur'. Hij is predikant in Zuidlaren. Dr. Kim Knibbe is universitair docent sociologie en antropologie van religie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert over gender en religie, Nigeriaanse Pentecostalen en Mariaverering in Zuid-Limburg.

Mathilde van Dijk

Dr. Mathilde van Dijk fungeert als dagvoorzitter. Zij is universitair docent cultuurgeschiedenis van het christendom en genderstudies aan de Rijksuniversiteit Groningen en coördinator van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed. Zij is gespecialiseerd in de geschiedenis van laatmiddeleeuwse hervormingsbewegingen. De lezing, die is georganiseerd door de Stichting Oude Groninger Kerken en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (Rijksuniversiteit Groningen), duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Entree: 2,50 (SOGK-donateurs gratis).

Auteur

Marc Jansen