Top 30 SP-lijst in gesprek in Groningse huiskamers

GRONINGEN

De voltallige top 30 van de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is zaterdag 4 februari in de provincie Groningen.

Overal in Groningen vinden huiskamerbijeenkomsten plaats met hen. De Kamerleden en kandidaat-Kamerleden zullen luisteren naar en in gesprek gaan met de bewoners en hun gasten. Rode draad van veel bezoeken is het thema 'Pak de Macht'. De SP wil macht afpakken van de NAM, maar juist ook macht geven aan inwoners.

Beijum

Andere onderwerpen die veel aan de orde zullen komen zijn zorg en zeggenschap over de buurt komt vaak terug. SP-partijvoorzitter Ron Meyer gaat in de Groninger wijk Beijum in gesprek met jongeren die succesvol actie voerden voor verlichting op hun voetbalveldje.

Auteur

Marc Jansen