Informatiebijeenkomsten Operatie Steenbreek in De Wijert

GRONINGEN

In Innovatiewerkplaats Helpman De Wijert wordt zowel dinsdag 28 februari als donderdag 2 maart een informatiebijeenkomst gehouden over Operatie Steenbreek/ Buurt & Tuinfestival Steenbreek.

De landelijke campagne ‘Operatie Steenbreek’ heeft als doel de verstening in de tuin tegen te gaan. Deelnemende gemeenten, waaronder de gemeente Groningen, doen dat door inwoners bewust te maken van de nadelige gevolgen van een versteende tuin. In sommige wijken is inmiddels zo weinig groen meer dat ware ‘hitte-eilanden’ ontstaan: plekken waar de warmte ’s zomers niet weg kan en de temperatuur flink oploopt. Ook veroorzaakt de toename van tegeltuinen problemen met de afwatering waardoor kelders onderlopen. Regenwater kan immers niet wegzakken in de grond.

Buurt & Tuinfestival Steenbreek

Operatie Steenbreek Groningen probeert Stadjers met tips, regelingen, een tv-serie, kortingsbonnen, lezingen en brochures te enthousiasmeren voor een groene tuin. Van half maart tot en met 13 mei wordt in Helpman, De Wijert en Corpus den Hoorn bovendien het eerste Buurt & Tuinfestival Steenbreek gehouden. Met onder andere voorlichting over verstening, workshops ‘Natuurrijk tuinieren’ en buurtacties om tegels op te halen in ruil voor een plant. Het festival wordt 13 mei afgesloten met een groenmarkt op het Overwinningsplein.

Bewoners gezocht

Het festival kan alleen succesvol zijn als een aantal buurtbewoners meehelpt. Mensen die de buurt en buren kennen, en die het leuk vinden wat in de wijk te doen. Om belangstellenden te informeren houdt Operatie Steenbreek Groningen 2 informatiebijeenkomsten in Innovatiewerkplaats Helpman De Wijert, op dinsdag 28 februari en op donderdag 2 maart (19.30 - 21.00 uur). Verder vertellen eco-hoveniers tijdens deze bijeenkomsten over natuurrijk tuinieren en de gevolgen van verstening.

Auteur

Marc Jansen