Informatiebijeenkomsten Stichting Senia in Groninger Forum Bibliotheek

GRONINGEN

Stichting Senia houdt woensdag 8 en donderdag 9 maart in de Groninger Forum Bibliotheek informatiebijeenkomsten over respectievelijk een muziek-luistergroep en leesgroepen Nederlandse literatuur in Groningen.

Woensdag 8 maart wordt om 14.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden over de start van een muziek-luistergroep. In zo'n muziek-luistergroep bestuderen de deelnemers een muziekstuk, beluisteren ze een cd, bekijken ze filmpjes op internet of lezen ze een ‘libretto’. Zij doen dat aan de hand van muziek-luisterwijzers, opgesteld door musicologen. Daarna komen ze bij elkaar en bespreken ze het stuk aan de hand van discussievragen en muziekfragmenten. Een muziek-luistergroep komt ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar.

Leesgroepen Nederlandse en vertaalde literatuur

Donderdag 9 maart zijn er 2 informatiebijeenkomsten (14.00 uur en 18.00 uur) over de oprichting van leesgroepen Nederlandse en vertaalde literatuur. De leesgroepen gaan Nederlandse en vertaalde literatuur lezen en bespreken en maken daarbij een keuze uit een literatuurlijst met eigentijdse en klassieke literatuur van Senia. Senia-leesgroepen komen 6 à 7 keer per jaar bij elkaar en bespreken de boeken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek in de leesgroep houvast bieden. Aanmelding: 0570- 562656 of info@senia.nl.

Auteur

Marc Jansen