Lezing Karl Marx-kenner Jasper Schaaf in Synagoge Groningen

Groningen

[caption id="attachment_69038" align="alignright" width="142"] Karl Marx. Afbeelding: Synagoge Groningen[/caption]

GRONINGEN – De Groninger Karl Marx-kenner Jasper Schaaf geeft donderdag 9 maart een lezing in Synagoge Groningen. Hij laat hierin zijn licht schijnen op Marx' problematische verhouding tot het jodendom, en over interpretaties daarvan. Karl Marx, de grote econoom, filosoof en wegbereider van het socialisme, was van Joodse afkomst. Maar over religie ('opium van het volk') dacht hij vaak kritisch.

Emancipatie Joden

Marx verwees maar zelden naar zijn Joodse komaf. Maar zijn taalgebruik, net als dat van vele anderen in zijn tijd, was soms hard over Joden, zelfs cynisch. Toch stelt Jasper Schaaf dat dit taalgebruik niet alles zegt over Marx' visie op Joden. Zijn werk, geschreven samen met Friedrich Engels, is volgens Schaaf niet antisemitisch. Schaaf stelt dat Marx ook opkwam voor de emancipatie van de Joden.

Korte schets

Jasper Schaaf geeft in zijn lezing een korte schets van Marx’ leven en werk. Vervolgens ligt de focus op Marx’ verhouding tot het jodendom en op de visie van Friedrich Engels in de tijd na Marx’ dood. In die tijd werd in Duitsland het antisemitisch sentiment sterker, ook onder sommige socialisten. Marx was afkomstig uit een Joodse familie die zich mede om praktische redenen tot het christendom bekeerde. Ook is de goede band van Marx en zijn vrouw Jenny met de familie Philips (de grondleggers van de hedendaagse multinational) opvallend.

Jasper Schaaf

Jasper Schaaf (Groningen, 1950) studeerde filosofie aan de RUG. In 1978 studeerde hij af op een onderwerp over de Nederlandse arbeidersbeweging. Een van de bijvakken was godsdienstwetenschap. Hij promoveerde in 1993 in de filosofie. Schaaf was actief in Vietnamacties, de vredesbeweging, de studentenbeweging, het buurtwerk, linkse partijen en de vakbeweging. Bestuurlijke functies vervulde hij onder meer in de vakbeweging en het onderwijs. Schaaf is actief lid van de Socialistische Partij en van organisaties voor natuurbescherming en veldonderzoek. Van 2006 tot 2008 was hij gemeenteraadslid in Groningen voor de SP. De lezing begint om 20.00 uur. Het publiek kan na de pauze tijdens een discussie zijn visie geven. Entree: in Marx' geest naar draagkracht (€1 - € 10).

Auteur

Marc Jansen