Briljanten huwelijksfeest Marten en Klazien Bakker

GRONINGEN

  De Stadjers Marten en Klazien Bakker hebben maandag hun briljanten, ofwel 65-jarig, huwelijk gevierd. Ze deden dat in het bijzijn van hun 2 kinderen, 6 kleinkinderen, de partners én 4 achterkleinkinderen.

De beide echtelieden leerden elkaar kennen op de jeugdgroep van de toen nog aan de Meeuwerderweg gevestigde baptistengemeente. De Bakkers woonden na de huwelijksvoltrekking op 6 maart 1952 lange tijd in Delfzijl. Via Wildervank, waar ze zich na Marten Bakkers pensionering vestigden, keerden ze uiteindelijk terug naar hun ‘Stad’.

Auteur

Marc Jansen