Lezingen bij Studium Generale over toekomst (wereld)economie

GRONINGEN

Studium Generale Groningen heeft een serie lezingen over de toekomst van de (wereld)economie georganiseerd.

Deze reeks wordt maandag 13 maart (20.00 uur) in het Harmoniegebouw in Groningen afgetrapt met de lezing 'Crisis? What Crisis? The World Economy in the Trump Era' van Stephen Kinsella. De Ierse econoom en columnist Stephen Kinsella ziet het presidentschap van Donald Trump als een ernstige bedreiging voor de economie. Hoe gaat onze economie eruit zien nu Trump aan de macht is? Na afloop geeft de Groningse econoom Jochen Mierau een kritische reactie.

Lezing 2 en 3

Economisch historicus Bas van Bavel verzorgt maandag 27 maart de tweede lezing in deze serie: 'The Rise and Fall of Market Economies'. Politiek econoom Ann Pettifor sluit de reeks dinsdag 4 april af met een lezing, getiteld: 'How to Break the Power of Bankers?'. De tweede en derde lezing vinden plaats in het Academiegebouw in Groningen. Kaartverkoop via Studium Generale Groningen: www.sggroningen.nl.

Auteur

Marc Jansen