PvdA Ombudsteam en Ledengesprek in Floreshuis in Groningen

GRONINGEN

Terwijl PvdA-leden zaterdag 11 maart op grote schaal gaan flyeren en canvassen in de Indische Buurt in Groningen, zit het PvdA Ombudsteam in het Floreshuis.

Bewoners met problemen in hun persoonlijke situatie kunnen tussen 12.00 en 13.00 uur bij dit team aankloppen voor hulp. Het Ombudsteam ondersteunt en wijst de weg in het woud van organisaties. Bijvoorbeeld bij problemen bij aanvraag van Wmo-hulp of bijstand, of bij woonoverlast.

Ledengesprek

Tegelijkertijd vindt ook het Ledengesprek plaats in het Floreshuis. Hiervoor zijn alle PvdA-leden in de Indische Buurt uitgenodigd. Om te praten met gelijkgestemden, om oude banden aan te halen, om gezamenlijk de schouders onder de sociaaldemocratie te zetten of gewoon voor een bakje koffie.

Indische Buurt Gesprek

Maandag 13 maart vormt het Floreshuis tussen 20.00 en 22.00 uur het decor voor het grote Indische Buurt Gesprek. Hiervoor zijn alle bewoners, bedrijven en instellingen in de wijk uitgenodigd. Zij dragen zelf bespreekpunten aan. Van leefbaarheid en veiligheid tot ruimtelijke ordening en zorg.

Auteur

Marc Jansen