Lezing bij Avifauna Groningen over het tellen van wadvogels

GRONINGEN

Bruno Ens geeft woensdag 22 maart een lezing bij Avinfauna Groningen in 't Vinkhuys in Groningen. Deze lezing gaat over (het belang van) tellen van wadvogels.

Bruno Ens is senior onderzoeker en coördinator kust, wad en water bij Sovon Vogelonderzoek Nederland. Hij is projectleider van diverse grote wetenschappelijke onderzoekprojecten betreffende de effecten van menselijke activiteiten op de natuur in het waddengebied: klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning, verstoring door recreatie en mechanische schelpdiervisserij.

Tellen van wadvogels

In zijn lezing laat hij zien hoe het tellen van wadvogels in zijn werk gaat, hoe de gegevens worden opgeslagen, hoe de gegevens worden geanalyseerd en wat er met de resultaten gebeurt.

Veranderingen in de techniek

Daarbij schenkt hij uitgebreid aandacht aan de enorme veranderingen in de techniek: van telformulieren invullen en opsturen, via telgegevens invoeren vanachter de computer, naar de smartphone in het veld gebruiken zodat niet alleen soort en aantal vastgelegd kunnen worden maar ook de precieze locatie. Ook de veranderingen in de Waddenzee krijgen aandacht. De lezing begint om 20.00 uur. Entree: gratis (ook voor niet-leden).

Auteur

Marc Jansen