Fietsexcursie 'Lente in De Onlanden'

EELDERWOLDE

Natuurmonumenten heeft voor zondag 26 maart een fietsexcursie door natuurgebied De Onlanden georganiseerd. Deze excursie is getiteld: 'Lente in De Onlanden'.

De eerste weidevogels zijn terug uit hun warme overwinteringsoorden. Grutto, tureluur en kievit beginnen weer met nestelen in De Onlanden. Natuurmonumenten sluit het bovendien niet uit een veldleeuwerik te horen of een blauwborst te spotten. De excursie staat om 10.00 uur bij De Onlanderij in Eelderwolde. Aanmelding: www.natuurmonumenten.nl/activiteiten

Auteur

Marc Jansen