Bewonersbijeenkomst over energie van de toekomst

GRONINGEN

De provincie Groningen gaat in gesprek met haar inwoners om nieuw beleid voor duurzame energie te vormen. Hiervoor worden verspreid door de provincie bijeenkomsten gehouden. Maandag 10 april is buurtcentrum Poortershoes in Groningen toneel van zo'n bijeenkomst.

De gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-van Koolwijk horen graag van Groningers hoe het nieuwe energiebeleid - vanaf 2020 - er voor moet zorgen dat in 2035 zestig procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 honderd procent duurzame energie gebruikt.

Duurzame energie

Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat te bereiken: biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Dat gaat ook iets betekenen voor het Groninger landschap. Onder welke voorwaarden kan dat een plek krijgen in het landschap? Hoe kijken de Groningers naar de verdeling van de lusten en de lasten? En wat zijn de ideeën hierover van de inwoners.

Bewonersbijeenkomst

De bewonersbijeenkomst start om 19.30 uur. Aanmelden: www.provinciegroningen.nl/duurzameenergie.

Auteur

Marc Jansen