Kamerkoor Tiraña met passie-programma Heinrich Schütz in Lutherse kerk

GRONINGEN

Kamerkoor Tiraña uit Groningen geeft Goede Vrijdag (14 april) een concert in de Lutherse kerk in Groningen. Het door Tymen Jan Bronda geleide koor presenteert hierin een passie-programma van Schütz (1585-1672).

De kern van het concert wordt gevormd door diens a-capella-versie van de 'Matthäus Passion'. De solistische recitatieven worden afgewisseld met meerstemmige koorgedeelten, waarin de hogepriesters en schriftgeleerden, de discipelen en het volk aan het woord komen.

Heinrich Schütz

Heinrich Schütz was één van de belangrijkste componisten van de zeventiende eeuw. Een componist bovendien wiens invloed op de honderd jaar later geboren Johannes Sebastian Bach onmiskenbaar is. Aan het hof van Dresden, waar Schütz vijftig jaar als kapelmeester verbleef, was ingetogenheid de norm tijdens de Goede Week. Daarom klinken in zijn 'Matthäus' geen instrumenten en dubbelkorigheid.

Cantione Sacrae

Voorafgaand aan deze versie van de 'Matthäus' zingt Tirana vier motetten uit de 'Cantione Sacrae', die een beschouwend perspectief op Pasen bieden, begeleid door continuo en viola da gamba, alsmede een muzikaal intermezzo op orgel. Aanvang: 17.00 uur. Entree: collecte.

Auteur

Marc Jansen