Debat 'Komt een kind bij de dokter' in Groninger Forum

GRONINGEN

Debatcentrum Dwarsdiep en Groninger Forum presenteren woensdag 3 mei het debat 'Komt een kind bij de dokter'. Plaats van handeling is de locatie Hereplein van het Groninger Forum.

Kinderarts Boudien Flapper van het UMCG, basisschooldocent Arjan de Rooij en pedagoog Jeannette Doornenbal van Hanzehogeschool Groningen debatteren hierin over de medicalisering van kinderen.

Psychische stoornis

Het aantal kinderen met een gediagnosticeerde psychische stoornis - bijvoorbeeld ADHD, ADD of PDD-NOS - is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Aan de ene kant lijkt het erop dat steeds vaker medische etiketten op kinderen geplakt worden. Aan de andere kant kost het ouders en kind soms herhaaldelijke bezoeken bij verschillende artsen voordat een diagnose wordt gesteld.

Medicalisering

Dit lijkt haaks op elkaar te staan. Een manier om deze tegenstelling te verklaren, is het argument dat bepaalde (gedrags)problemen tegenwoordig sneller - en misschien wel onterecht - als ziektes worden gezien, oftewel gemedicaliseerd worden. Zijn kinderen daadwerkelijk wel echt vaker ziek dan vroeger? Waarom zijn dokters soms terughoudend om bij bepaalde gedragsproblemen een officiële diagnose te stellen? En welke rol is hierin weggelegd voor ouders en de opvoeding? Deze vragen, en meer, worden behandeld in het debat. Tijd: 20.00 – 22.00 uur. Entree: € 5 (jongeren + studenten: € 3,50). Kaartverkoop: www.groningerforum.nl of kassa locatie Hereplein.

Auteur

Marc Jansen