HB-Café in Hampshire Hotel – Groningen Centre

GRONINGEN

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) houdt vrijdag 12 mei een HB-Café in het Hampshire Hotel – Groningen Centre. Dit is een informele bijeenkomst waar mensen bij elkaar komen om hun kennis over, en inzicht in, hoogbegaafdheid bij volwassenen te vergroten en daar met anderen over te praten.

In het HB-Café op 12 mei behandelt Ido van der Waal hoogbegaafdheid en de positieve aspecten van (arbeids)conflicten zoals functionele tegenspraak. Daarbij wordt ook geoefend met korte (conflict) oplossende interventies.

Ido van der Waal

Ido van der Waal is al meer dan twintig jaar MfN-register arbeidsmediator en conflictspecialist en bekleedt diverse bestuursfuncties op dit gebied. Hij is medeauteur van de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten en geeft les aan bedrijfsartsen. Ido van der Waal is al vele jaren als vrijwilliger verbonden aan het IHBV en heeft onder andere onderzoek verricht naar (arbeids)conflicten van hoogbegaafden.

Neurodiversiteit

Van der Waals dyslexie heeft hem geïnspireerd om Stichting De Dwarse Denker en het bedrijf Bijzonder Breinen op te richten. Hij gelooft dat neurodiversiteit, waaronder volgens hem ook hoogbegaafdheid valt, en taakconflicten van essentiële waarde zijn voor innovatie en ontwikkeling. Het HB-Café begint om 19.30 uur. Entree: € 17,50. Aanmelden: ihbv.nl/evenementen.

Auteur

Marc Jansen