Actie 'Niet weggooien! bij Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen

GRONINGEN

Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen staat woensdag 3 mei van 12.00 tot 15.00 uur in het teken van de actie 'Niet weggooien!'.

'Niet weggooien!' is het motto van een gezamenlijke actie van zeventien Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Zij willen het publiek bewust maken van het belang objecten uit de Tweede Wereldoorlog te bewaren als erfgoed van de oorlog.

Objecten uit de Tweede Wereldoorlog

Nog altijd duiken bijzondere objecten uit de Tweede Wereldoorlog op. Soms bij een verhuizing, soms bij een sloop van een woning of zomaar bij het opruimen van een zolder. Deze objecten, variërend van voorwerpen of een stapeltje brieven tot foto's en documenten, kunnen een bijzondere kijk geven op een tijdperk.

Bewaren voor de toekomst

Het doel is dergelijke objecten te bewaren voor de toekomst. Mensen worden daarom opgeroepen dergelijke voorwerpen te schenken aan musea. Fysiek - door ze naar het museum te brengen - of door een schenking online - op de website www.actienietweggooien.nl - aan te melden. Op de website staat het verzamelbeleid per instelling beschreven, zodat schenkers zelf kunnen bepalen waar hun oorlogsmaterialen thuishoren. Aan de website is bovendien een aanmeldformulier voor een codicil gekoppeld. Schenkers beslissen kunnen hierop kenbaar maken waar hun oorlogserfgoed naar toe gaat als ze komen te overlijden.

Auteur

Marc Jansen