Koor 4 Mei-Projekt presenteert 'Chains of Hope'

GRONINGEN

Het koor van het 4 Mei-Projekt presenteert op en rond 4 mei 'Chains of Hope'. Dit is een muziektheatervoorstelling over de voorvechters van mensenrechten.

Deze voorvechters van mensenrechten - ‘Chains of Hope’ - komen op voor mensen die worden onderdrukt en beroofd zijn van het recht om vrij mens te zijn ongeacht geslacht, ras, geaardheid of culturele achtergrond.

Strijd voor rechtvaardigheid

Het programma 'Chains op Hope' bevat muziek en tekst waarin deze strijd voor rechtvaardigheid en de rol van voorvechters hoorbaar en zichtbaar zijn. Zo wordt, om slachtoffers van oorlog en sociaal onrecht te herdenken, een deel uit het ‘Requiem’ van Alfred Schnittke gespeeld. Verder wordt het ‘Chain of Hope’ van Libby Larsen gespeeld. Dit stuk, dat speciaal herschreven is voor het 4 Mei-Projekt, gaat over de briefwisseling tijdens de slavernij in Amerika tussen voorvechter Frederick Douglass en zijn medestrijders voor mensen- en vrouwenrechten Amy Post, Susan B. Anthony en Elizabeth Cady Stanton. 'Trzy Kolisanki opus 49’ van Henryk Górecki (3 wiegeliedjes) vormen de volgende schakel van hoop. Ze staan symbool voor het recht op geborgenheid voor ieder mens, jong en oud. De liederencyclus ‘I dream of Peace’ van Libby Larsen is gebaseerd op gedichten en brieven van kinderen uit voormalig Joegoslavië ten tijde van de burgeroorlog van 1991 tot 1999. Een eerbetoon aan hun dromen, getuigenis van hun lijden en een protest.

Dirigent en medewerkers

Dirigent en artistiek leider is Pieter Kole, de muzikale begeleiding is van Olga Karelova (piano), Tsjisse de Jong (marimba en slagwerk) en Jarick Bruinsma (slagwerk). Kees Boomsma (bariton) en Joyce Louiza (actrice) vertolken de voorvechters in ‘Chain of Hope’. De regie is in handen van Ton Rohde. Licht en geluid worden verzorgd door Louwrens Ellens en Rick van der Molen. 'Chains of Hope' wordt donderdag 4 mei (21.00 uur) opgevoerd in de Lutherse kerk en zondag 7 mei (15.30 uur) in de  Doopsgezinde kerk. Entree: €15. Meer informatie/ reserveren: www.4meiprojekt.nl.

Auteur

Marc Jansen