Vijf dagen praktisch verkeersexamen in stad Groningen

GRONINGEN

Bij gereformeerde kerk De Ark wordt maandag 8 mei om 08.20 uur vijf dagen praktisch verkeersexamen in de stad Groningen afgetrapt. Wethouder Paul de Rook neemt deze starthandeling voor zijn rekening.

De wethouder zal met behulp van de VVN-controlepost-app de verrichtingen van de eerste leerlingen beoordelen. De VVN-controlepost-app is een tool die de vrijwilligers een hoop telwerk scheelt en een schat aan informatie oplevert. De app wordt dit jaar uitgebreid getest.

Theorie en praktijk

Duizenden leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs maakten 6 april het theoretisch verkeersexamen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt het van groot belang dat de opgedane theoretische kennis in de praktijk wordt gebracht. Dat gebeurt in het praktisch verkeersexamen.

1150 leerlingen

Het praktisch verkeersexamen in de stad Groningen is in opdracht van De Verkeerswijzer Groningen georganiseerd door VVN. De examens zijn op 8, 9, 10, 11 en 12 mei. In totaal zullen bijna 1150 leerlingen van 33 basisscholen deelnemen.

Auteur

Marc Jansen