Ontmoetingsgroep Jonge Vlinders in Groningen

Groningen

Op initiatief van Solidair Groningen & Drenthe, Contrario en de werkgroep Geloof en Religie van COC Groningen & Drenthe is in de provincies Groningen en Drente in april Jonge Vlinders van start gegaan.

Doel van dit project is steun te bieden aan jonge (tot 30 jaar) christenen die behoren tot een seksuele of gender minderheid of hierover twijfelen.

Ontmoetingsgroep

Jonge Vlinders start zaterdag 13 mei in het SKLO-pand in Groningen een maandelijkse ontmoetingsgroep; aanvang: 19.00 uur. Jonge LHBT+ christenen kunnen elkaar hier ontmoeten, geloofsvragen bespreken en zich ontspannen. Verder kunnen jongeren, studenten en jongvolwassenen via de website www.jongevlinders.nl een afspraak maken voor een één op één gesprek. Op de website kunnen ook rechtstreeks vragen worden gesteld aan het team van Jonge Vlinders.

Vrijwel nergens in beeld

“Dit is nodig”, zegt projectleider Krista Russchen, “omdat deze groep vrijwel nergens in beeld is. We willen voorkomen dat jonge LHBT+ christenen het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan en nergens geaccepteerd worden. We hopen dat ze door onze activiteiten elkaar beter kunnen vinden en de sociale steun krijgen die ze verdienen.” Meer informatie: www.jongevlinders.nl

Auteur

Marc Jansen