Diabolus in Musica in Lutherse kerk in Groningen

GRONINGEN

Diabolus in Musica staat vrijdag 12 mei met het programma ‘Voor de paus in Avignon’ in de Lutherse kerk in Groningen. Hieraan voorafgaand staat bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de lezing 'Het wonder van gelijktijdigheid' van prof. Rokus de Groot geprogrammeerd.

Prof. Rokus de Groot (Aalst, 27 juli 1947) is een Nederlandse musicoloog en componist. Hij is werkzaam als hoogleraar muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn lezing 'Het wonder van gelijktijdigheid', die gaat over de ontwikkeling van polyfonie in de muziek van Europa, vindt plaats in kamer 002 aan de Oude Boteringestraat 34. Deze lezing, die is georganiseerd door Musica Antiqua Nova in samenwerking met de RUG, duurt van 18.30 tot 19.30 uur. Toegang: gratis.

Diabolus in Music

Op deze lezing volgt dus een concert van Diabolus in Musica. Dit Franse ensemble heeft zich sinds de oprichting in 1992 gespecialiseerd in Franse middeleeuwse muziek. Het ensemble, dat onder leiding staat van Antoine Guerber, kent een rijke discografie. In 2012 ontving het de Liliane Bettencourt Prijs voor Choral Foundation. Diabolus in Musica baseert zijn uitvoeringen op beschikbare manuscripten en legt zich in het bijzonder toe op ongepubliceerde werken en repertoires die op een originele manier in hun historische, sociale en artistieke context worden geplaatst.

Polyfonie

Voor het programma 'Voor de paus in Avignon' diepte Diabolus in Musica uit Avignonese manuscripten de mooiste motetten op van Philippe de Vitry en tijdgenoten. Het programma staat derhalve, net als de lezing van De Groot, in het teken van polyfonie. Meerstemmige muziek kreeg aan het hof van de pronkzuchtige tegenpaus Clemens VI in Avignon. Rome sprak nog in 1322 een ban uit over polyfonie – ten faveure van het eenstemmige gregoriaans – maar Clemens VI zag het potentieel. Hij haalde de beste musici naar het pauselijke hof en Avignon groeide uit tot een belangrijk cultureel centrum waar de Ars nova tot bloei kwam. Het concert in de Lutherse kerk, dat Musica Antiqua Nova organiseerde in samenwerking met Stichting Oude Muziek Utrecht, begint om 20.15 uur. Entree: € 23 (vrienden Oude Muziek €19; CJP/ student €10).

Auteur

Marc Jansen