Lezing over Latijnse grafschriften op Groninger grafstenen

GRONINGEN

Ton Tromp geeft donderdag 11 mei het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen een lezing over Latijnse grafschriften op Groninger grafstenen .

Ton Tromp, classicus en docent aan het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, heeft in samenwerking met Stichting Oude Groninger Kerken onderzoek gedaan naar Latijnse grafinscripties op kerkhoven in de provincie Groningen. Samen met zestig leerlingen uit de tweede klassen heeft hij in een verdiepingsproject de teksten vertaald en onderzocht. In de lezing vertelt hij over het project, de resultaten van het onderzoek en hoe Latijnse grafinscripties te begrijpen. Daarnaast deelt hij een algemene leeswijzer waarmee klassieke en post-klassieke Latijnse grafschriften vertaald kunnen worden. De lezing begint om 19.30 uur. Entree: gratis.

Auteur

Marc Jansen