Teddy Bear Hospital in Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

GRONINGEN

Een van de patio's van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) biedt van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 mei onderdak aan het Teddy Bear Hospital.

Dit is een klein (nagebootst) ziekenhuis - met onder andere huisartsenpost, operatiekamer, apotheek en tandarts - waar kleuters spelenderwijs kennismaken met het ziekenhuis. Studenten geneeskunde van het UMCG, die de rol van dokter spelen, maken de ‘zieke’ knuffels van de kinderen beter. Doel is de angst van kinderen voor dokters en ziek-zijn enigszins weg te nemen.

Kleuters met knuffel

De verwachting is dat ruim achthonderd kleuters een teddybeer of andere knuffel naar dit nagebootste ziekenhuis zullen brengen. De kinderen begeleiden hun knuffel tijdens het bezoek aan de dokter en hoeven dus zelf geen onderzoek of behandeling te ondergaan. Wel worden ze door de dokters gevraagd te assisteren bij het onderzoek, de behandeling of zelfs een ‘operatie’.

IFMSA

De komst van het Teddy Bear Hospital naar het UMCG is voor de dertiende keer georganiseerd door de International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), een internationale organisatie van medische studenten.

Auteur

Marc Jansen