Loer’n bie de boer’n in Zuidwolde - Bedum - Ten Boer - Garmerwolde

ZUIDWOLDE

De Boer op NOORD, LTO Noord en Univé hebben voor zaterdag 20 mei de tweede editie Loer'n bie de boer'n georganiseerd.

Dit is een fietsevenement waarbij deelnemers tussen 10.00 en 16.00 uur bij vijf agrarische bedrijven in de cirkel Zuidwolde - Bedum - Ten Boer - Garmerwolde kunnen meekijken in de alledaagse bedrijfsvoering. In Zuidwolde opent een melkveehouderij/ educatieboerderij haar deuren, nabij Bedum een schapenhouderij, in Ten Boer een melkveehouderij/ educatieboerderij, en in Garmerwolde een akkerbouwbedrijf met een informatiecentrum over biologische landbouw en een melkveebedrijf. Her en der zijn veel extra activiteiten voor kinderen. De fietstocht heeft een totale lengte van 28 kilometer. Deelname is gratis. Meer informatie: www.loernbiedeboern.nl

Auteur

Marc Jansen