Graffiti Jam en Expo bij Noordzeebrug in Groningen

GRONINGEN

Groninger graffitikunstenaars en Urban House Groningen houden zondag 21 mei een Graffiti Jam en Expo bij de Noordzeebrug.

Graffitikunstenaars komen samen om kunstwerken te maken in de fietstunnel onder de Noordzeebrug. Na deze Graffiti Jam staat staat de Graffiti Expo geprogrammeerd. Hierin kan het publiek de in de Graffiti Jam gemaakte werken bekijken. De Expo duurt van 12.00 tot 17.00 uur.

Graffitilocaties

Met de Graffiti Jam wordt een pilot met drie officiële graffitilocaties afgetrapt. Hierbij zijn drie locaties aangemerkt als graffitilocatie: de fietstunnel van de Noordzeebrug, de tunnel aan het einde van de Van Iddekingeweg en de fietstunnel tussen Reitdiephaven en Vinkhuizen. Het pilotproject, dat zondag 21 mei officieel wordt afgetrapt door wethouder Joost van Keulen, is vastgesteld voor een periode van drie jaar; tot en met 2020.

Spelregels

Gedurende het pilotproject worden de locaties en het gebruik ervan regelmatig geëvalueerd, zowel met medewerkers van de gemeente Groningen als binnen de graffitiscene. Voor gebruik van de verschillende locaties zijn enkele spelregels opgesteld: • gebruik alleen de muren van de tunnel of de graffitiwand; • geen andere vlakken bespuiten, zoals plafond, voet- en fietspaden en lampen; • geen discriminerende, politieke of club/ fan gerelateerde uitingen; • houd de tunnel en omgeving schoon; • spuitbussen zijn chemisch afval, neem lege bussen weer mee; • zorg voor vrije doorgang voor fietsers en voetgangers. Deze spelregels zijn op iedere locatie duidelijk aanwezig.

Auteur

Marc Jansen