Wijkinformatiemarkten in Selwerd en Korrewegwijk

GRONINGEN

In de Vensterschool in de Groninger wijk Selwerd wordt dinsdag 16 mei een wijkinformatiemarkt gehouden. Twee dagen later, donderdag 18 mei, is zo'n wijkinformatiemarkt in het Floreshuis in de Korrewegwijk. De beide markten vinden plaats in het kader van de gemeentelijke campagne ‘Lang zult u wonen’.

De meerjarige ‘Lang zult u wonen’-campagne is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun eigen huis te laten wonen. De aanpak is gebaseerd op positieve ervaringen in andere gemeenten.

Elf wijkinformatiemarkten

Onderdeel van de campagne is een reeks van elf wijkinformatiemarken. De wijkinformatiemarkt in de Vensterschool is de achtste in deze reeks, die in het Floreshuis de negende. Adviseurs van Lang zult u wonen en de WIJ-teams geven informatie over hoe ouderen hun huis veiliger, comfortabeler en levensloopbestendig kunnen maken.

Demonstraties

Lokale bedrijven, zoals een installateur, een aannemer en leveranciers, demonstreren producten die ook uitgeprobeerd kunnen worden; van post-opvangbakje en inloopdouche tot alles wat er mogelijk op het gebied van huisautomatisering. Bovendien is er aandacht voor het wonen met (beginnende) dementie en worden workshops gegeven.

Gratis advies aan huis

Naast de wijkinformatiemarkten gaat de gemeente huiseigenaren ook met informatie en persoonlijk advies stimuleren hun woning zodanig aan te passen dat ze er lang kunnen blijven wonen. Voor gratis advies aan huis kan een afspraak met een adviseur worden gemaakt via langzultuwonen.nl/groningen. De wijkinformatiemarkt duurt van 15.00 tot 19.00 uur.

Auteur

Marc Jansen