Eerste publieke optreden Vereniging Groninger Monumenten Eigenaren

GRONINGEN

De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) presenteert zich maandag 22 mei aan het publiek. Dat doet ze in de Remonstrantse kerk in Groningen.

De VGME is een belangenvereniging voor eigenaren van monumenten die schade en andere gevolgen ondervinden veroorzaakt door mijnbouw/ gaswinning.

Beschermen bouwkundig cultureel erfgoed

Het beschermen van het bedreigde Groninger bouwkundig cultureel erfgoed is de primaire drijfveer van de vereniging. "Verval, verminking of zelfs sloop moet gestopt worden. Als verenigde monument-eigenaren bundelen we de krachten om weerstand te bieden en daarmee goede en toekomstbestendige oplossingen te veroorzaken", stelt de vereniging. De vereniging ziet het als haar taak eigenaren te ondersteunen. "Oplossingen moeten vanuit het perspectief van de eigenaar benaderd worden; per slot van rekening gaat het om zijn/ haar eigendom, veiligheid en welzijn."

Programma

Bij haar eerste publieke optreden, presenteert de VGME onder meer de uitgangspunten verwoord in Missie, Visie en Doelstellingen. Verder houdt Libau-directeur Theo Hoek van Libau een voordracht over de positionering van eigenaren in het mijnbouw-geweld. Daarnaast is er gelegenheid kennis te maken met bestuur en kunnen bezoekers zich inschrijven voor het lidmaatschap. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Aanmelding (gewenst): www.groningermonument.

Auteur

Marc Jansen