De Nacht van het Recht in Der Aa-kerk

GRONINGEN

In de Der Aa-kerk in Groningen staat donderdag 1 juni De Nacht van het Recht geprogrammeerd. Met aandacht voor de aardbevingsproblematiek, mensenrechten en ontwikkelingen in het IT-recht. 

De hoofdsprekers Dries van Agt, Jan Brouwer en Kees de Vey Mestdagh. De lezing van oud-premier Dries van Agt gaat over mensenrechten in het kader van het Israël-Palestina conflict. Mr. Dries van Agt is een Nederlandse jurist, voormalig hoogleraar en politicus. Hij was van 1977 tot 1982 minister-president van Nederland. Tegenwoordig staat Van Agt bekend als pleitbezorger voor de rechten van de Palestijnen. Professor Jan Brouwer vertelt over de rechten van de burger rondom de aardbevingsproblematiek. Brouwer is hoogleraar algemene rechtswetenschap in Groningen. Hij is ook actief in het aardbevingendebat. Brouwer bepleit een voorlopige stopzetting van de aardgaswinning in Groningen. Dr. mr. Kees de Vey Mestdagh is oprichter van de afdeling Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert geregeld over ICT-gerelateerde rechtsvragen, de toepassing van ICT in de rechtspraktijk en kunstmatige intelligentie en recht. In zijn lezing gaat hij in op de ingrijpende verandering van het recht en onze onderlinge rechtsbetrekkingen als gevolg van belangrijke technologische ontwikkelingen.

In gesprek

De Nacht van het Recht is georganiseerd door studievereniging Diskursi. Zij wil naast de hoofdsprekers ook andere sprekers de kans te geven te spreken in de Der Aa-kerk. Tijdens dit tussenprogramma krijgen bezoekers bovendien de gelegenheid met elkaar en de sprekers in gesprek te gaan. Diskursi hoopt daarmee het doel van de Nacht weer te bereiken: het creëren van zowel een interessante avond als het versterken van de band tussen Groningers, RUG-docenten en studenten. Aanvang: 19.30 uur. Entree: € 7,50 (studenten: € 5). Kaartverkoop: www.blgroningen.nl/agenda.

Auteur

Marc Jansen