20.000 euro voor mentorprogramma KANS 050

GRONINGEN

Het mentorprogramma KANS 050 krijgt € 20.000 van het Oranje Fonds voor het project ‘KANS 050 voor jongeren uit Syrië, Eritrea, Irak en regio’.

In dit project geeft KANS 050 de komende tijd speciale aandacht aan jonge statushouders in de stad en de provincie Groningen. KANS 050 werkt hierbij samen met de Irakese Jongerenorganisatie, de Eritrese zelforganisatie en integratiedeskundigen van MJD.

Behoefte aan ondersteuning

Vanuit het onderwijs en zelforganisaties is bij KANS 050 aangekaart dat veel jonge statushouders behoefte hebben aan ondersteuning, zoals KANS 050 die biedt. Bij KANS 050 krijgen jongeren een persoonlijke mentor, die bij hen past. Jongere en mentor werken ongeveer een jaar lang samen aan het doel dat de jongere wil bereiken, maar hebben ook gewoon leuk contact met elkaar. KANS 050 heeft veel mentoren die nog geen 30 zijn; dat wordt door veel jongeren die een mentor willen als pluspunt gezien. De mentoren leveren hun inzet op vrijwillige basis.

Toespitsen op doelgroep

Het project is opgezet om ervoor te zorgen dat jongeren uit Syrië, Eritrea, Irak en regio bij KANS 050 de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Met hulp en advies van onder meer de zelforganisaties wordt de bestaande werkwijze toegespitst op deze doelgroep. De eerste actie hiervoor is al gedaan: op de website van KANS 050 staat nu ook in het Engels wat KANS 050 te bieden heeft. Een andere tip van de zelforganisaties is: zorg voor nog betere informatie over wat jongeren van KANS 050 en van hun mentor kunnen verwachten. Dit wordt binnenkort opgepakt. Ook gaat KANS 050 extra scholing organiseren voor de mentoren en andere vrijwilligers.

Aanmelden

KANS 050 gaat tenminste veertig jongeren uit Syrië, Eritrea, Irak en regio ondersteunen. Wie zich (als jongere of mentor) wil aanmelden voor dit project, kan gebruik maken van de (algemene) aanmeldingsformulieren op www.kans050.nl.

Auteur

Marc Jansen