Open tuinen-dagen jubilerende ATV Piccardthof

GRONINGEN

A(mateur) T(uinder) V(ereniging) Piccardthof bestaat 75 jaar. Dat wordt tot en met 2 september met verschillende activiteiten gevierd. Te beginnen met open tuinen-dagen op zaterdag 17 en zondag 18 juni.

Stadjers en Ommelanders kunnen beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur een kijkje nemen in de 'paradijsjes' van meer dan twintig tuinders. Hierbij wordt een grote diversiteit aan tuininrichting gepresenteerd. Waar de ene tuin een tuinhuis in Japanse stijl heeft, ademt de andere tuin een voorliefde voor de zeventiger jaren uit en herbergt weer een andere tuin een Hosta-verzameling van meer dan tweehonderd exemplaren. In sommige tuinen wordt ook kunst tentoongesteld.

Natuurlijk tuinieren

Bezoekers kunnen tevens een kijkje nemen bij de verschillende Natuurlijk tuinieren-projecten zoals de vlindertuin en de kruidentuin. Bij Natuurlijk tuinieren wordt gezorgd dat de natuur zich als geheel kan ontwikkelen en het evenwicht tussen plant en dier bewaard wordt. Er zijn voorzieningen gecreëerd voor vogels, insecten en egels. Deze dieren eten onder andere slakken en bladluizen en dat maakt bestrijdingsmiddelen overbodig.

ATV Piccardthof

ATV Piccardthof werd opgericht dankzij de inzet van Jan Hendrick Herman Piccardt (1866–1956). In 1942 waren de tuintjes vooral bedoeld voor het verbouwen van voedsel, nu staat het recreatief tuinieren en genieten voorop. Trouw aan haar wortels deelt de vereniging haar jubileum met anderen: Stichting Kinderen van de Voedselbank en Toentje. Overige (jubileum)activiteiten zijn een open huis, een picknick en een taartenbakwedstrijd ‘Heel Piccardthof Bakt’. De jubileumviering wordt 2 september afgesloten met een lichtjesfeest.

Auteur

Marc Jansen