Informatiebijeenkomst studiekeuzetraject Expeditie Noord

GRONINGEN

Expeditie Noord heeft voor maandag 10 juli (19.30 uur) een informatiebijeenkomst in het Academiegebouw in Groningen georganiseerd.

Hierin wordt informatie gegeven over de nieuwe Expeditie Noordgroep - een studiekeuzetraject van drie maanden, twee dagen per week - die maandag 11 september van start gaat.

Expeditie Noord

Expeditie Noord is er voor jongeren in Noord-Nederland met een havo-, vwo- of mbo-diploma, die kiezen voor een tussenjaar. Ook de combinatie met de vavo is heel goed mogelijk. Het studiekeuzetraject is daarnaast geschikt voor studenten die - moeten - stoppen met hun studie en niet weten wat ze dan willen. In drie maanden tijd leren de deelnemers zichzelf goed kennen, maken ze kennis met studies en beroepen en leren ze keuzes maken en hun eigen grenzen te verleggen. Meer informatie: www.expeditienoord.com

Auteur

Marc Jansen