Feestelijke heropening vernieuwd Dinkelpark in Groningen

GRONINGEN

Wijkwethouder Ton Schroor van Groningen heropent donderdag 29 juni het vernieuwde Dinkelpark in de Rivierenbuurt.

Hij doet dat om 19.30 uur, voorafgaande aan het jaarlijkse zomeravondevenement Dinkelpark in Concert. Met dit jaar een optreden van de Stamtoavel Singers. Het Dinkelpark is het afgelopen jaar flink onder handen genomen. Zo zijn bomen naar een betere plek verplaatst en is drainage aangelegd onder een aantal grasvelden. Ook de beplanting is verfraaid. De vernieuwing van het park is het resultaat van samenwerking tussen buurtbewoners en gemeente. In gezamenlijkheid is een plan gemaakt, dat heeft geresulteerd in een plek voor recreatie voor alle buurtbewoners, jong en oud.

Auteur

Marc Jansen