Groningen eerste gemeente met RGS-contract voor daken

GRONINGEN

De gemeente Groningen heeft met ingang van 5 juli twee vaste partners voor het onderhoud aan daken: Dolfsma Dakbedekkingen en Van Venrooy Dakbedekking.

Groningen tekende hiervoor woensdag, als eerste gemeente van Nederland, een zesjarige RGS-raamovereenkomst voor dakonderhoud. RGS staat voor Resultaatgericht Samenwerken. Deze nieuwe vorm van samenwerking tussen opdrachtgever en leverancier wint snel terrein in de bouw en sluit goed aan bij de vastgoedvisie van de gemeente. De gemeente heeft eerder bij het installatieonderhoud en het gevelonderhoud de stap gezet naar RGS.

625 vastgoedobjecten

De gemeente Groningen is eigenaar van 625 vastgoedobjecten. Een deel daarvan, 110 objecten met een dakoppervlakte van 120.000 vierkante meter, is ondergebracht in het contract. Dat komt neer op circa twintig voetbalvelden. Reden genoeg voor een weloverwogen planmatige aanpak van het onderhoud. Het nieuwe raamcontract moet leiden tot lagere kosten voor integraal dakonderhoud, zonder in te leveren op de afgesproken kwaliteit. De bedrijven nemen met hun eigen vakkennis de verantwoordelijkheid voor het resultaat over de hele exploitatieperiode. De gemeente en kan zich concentreren op de regierol, hoeft dus niet meer voor elk deelproject het bestek te schrijven en de werkzaamheden te controleren.

Vastgoedbedrijf

Het Vastgoedbedrijf van de gemeente treedt op als opdrachtgever van de dakdekkers. Het Vastgoedbedrijf is per 1 januari 2017 ontstaan door samenvoeging van bestaande afdelingen binnen de gemeente, juist om als slagvaardige, eigentijdse opdrachtgever te kunnen optreden. Het Vastgoedbedrijf streeft naar een maximaal maatschappelijk rendement uit het gemeentelijke vastgoed.

Auteur

Marc Jansen