Website Klimaattop Noord NL open voor aanmeldingen

GRONINGEN

Het gebouw van Energy Academy Europe op Zernike Campus Groningen is donderdag 9 november toneel van de Klimaattop Noord NL. Elk bedrijf en elke organisatie met een plan, project, product of dienst ten behoeve van een beter klimaat kan zich op de website www.klimaattopnoord2017.nl aanmelden voor deelname.

De Klimaattop Noord NL is een initiatief van de drie noordelijke provincies. De Klimaattop Noord NL brengt vertegenwoordigers van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en wetenschap samen om tot nog meer - gezamenlijke - actie te komen. In afspraaksessies op de dag zelf worden nieuwe acties in gang gezet en bestaande versneld of verbreed.

Bijdrage aan klimaatdoelstellingen

Aanmeldingen voor de top moeten zo concreet mogelijk laten zien hoe hun initiatief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen om in 2050 energieneutraal te zijn. Deelnemers kunnen hun plan, project of initiatief tijdens de top op verschillende manieren presenteren: een interactieve workshop, een lezing over een uitgevoerd project, demonstratie van een innovatief product, een proefopstelling van een technische toepassing. De Klimaattop Noord NL komt voort uit de Nationale Klimaattop vorig jaar in Rotterdam. De organisatie is in handen van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe en New Energy Coalition - de nieuwe naam van Energy Valley, Energy Delta Institute en Energy Academy Europe.

Auteur

Marc Jansen