'N/OM, Impressions of the invisible that ties us together' bij SIGN

GRONINGEN

Bij SIGN in Groningen wordt zaterdag 2 september de exposite 'N/OM: Impressions of the invisible that ties us together' geopend.

Centraal staat de film 'N/OM' die in SIGN in première gaat. 'N/OM', een San Bushmen-begrip, slaat op de bovennatuurlijke kracht die in alle dieren huist, inclusief de mens. De film is in Zuid-Afrika gemaakt waarbij vooral gefocust is op de natuur en het maken van portretten van bezochte plaatsen in combinatie met associatieve, persoonlijke overdenkingen en culturele aspecten. Dit is deels geïnspireerd op een gedicht van de Zuid Afrikaanse dichter Antje Krog. De film is een beeldende safari en biedt een niet menselijk perspectief, met aparte invalshoeken en bijzondere cameravoering. Hij kenmerkt zich door associatieve montages met aandacht voor verhouding micro– macrowereld en de relatie tot de mens.

Project Koos Buist en Anna Kirsten

De subtitel 'Impressions of the invisible that ties us together' is het uitgangspunt voor het gezamenlijke project van Koos Buist en Anna Kirsten. Daarin komt hun fascinatie voor de natuurlijke en culturele wereld samen met het ‘mysterie van existentie’. Door middel van verzamelde beelden, materialen, ervaringen, impressies uit Zuid-Afrika en Nederland worden bij hun samenwerking verbindingen gelegd, resulterend in een dynamische presentatie, zowel in SIGN als daarbuiten. Er worden vergelijkingen gemaakt tussen Zuid-Afrika en de stadse omgeving van Groningen, tussen de grote open vlaktes van Zuid-Afrika en de uitgestrekte micro-wildernis op de Groningse stoep. Zij maken dit kenbaar door: film, (inclusief een aanzet tot een Groningse 'N/OM'-versie), projecties, lab, onderzoek, installaties, beelden, schetsen en muurschilderingen. Ook komt er een groeiende plattegrond; een 'mapping' van waarnemingen en routes, en wordt een verzameling aangelegd van natuurlijke en culturele artefacten, beide met publieksinbreng.

Microsafari's

Vanuit SIGN worden ook enkele microsafari's gehouden. Deelnemers worden uitgenodigd door de knieën te gaan en de kleine wereld waar zij dagelijks overheen stappen in een nieuw licht waar te nemen. De routes voeren langs ongebruikelijke plekken als tuinen, gebouwen, braakliggende terreinen en (onder) bruggen. Er worden sporen van allerlei dieren gevolgd, bijvoorbeeld eend, rat of kat. Voor zondag 10 september is een nachtsafari (00.30 - 01.30 uur) georganiseerd, voor zaterdag 16 september een vroege-vogel-safari (06.30 - 07.30 uur) met aansluitend een ontbijt, en voor zaterdag 30 september een kunstroute, getiteld: expOOST (12.30 - 13.30 uur). Aanmelding: signnl@gmail.com of 06-23631796.

Auteur

Marc Jansen