Grunneger Verainen in den vreemde uitgenodigd 'Bommen Berend' te vieren

GRONINGEN

Nederland telt een tiental verenigingen van Groningers die buiten Stad of Ommeland wonen. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken, verantwoordelijk voor de viering van het Groningens Ontzet op 28 augustus, heeft die verenigingen uitgenodigd om dit ook buiten Groningen te vieren.

Verschillende Grunneger Verainen hebben enthousiast gereageerd. Volksvermaken heeft hen een ‘feestpakket’ toegestuurd om hen in de stemming te brengen: afdrukken van de ‘Paardenkeuring op de Grote Markt’ van Otto Eerelman, placemats met de geschiedenis van de 28ste erop, programmaboekjes met alle feestelijkheden in Stad en lange slingers Groninger, groen-witte vlaggetjes. Met de Groningers in den vreemde is afgesproken dat ze na afloop verslag zullen doen van de wijze waarop zij de 28ste ‘ver van huis’ gevierd hebben.

Auteur

Marc Jansen