Kennismakingslessen bij historische dansvereniging Plaisir Courtois

GRONINGEN

Historische dansvereniging Plaisir Courtois uit Groningen heeft een drietal gratis open lessen georganiseerd. Deze kennismakingslessen vinden op de dinsdagen 5, 12 en 19 september van 19.00 tot 20.00 uur plaats bij Kolder & Ko in Groningen.

Dankzij Plaisir Courtois is Groningen is één van de weinige plaatsen waar oude dansen uit de Renaissance, Barok en de negentiende eeuw kunnen worden beoefend. Het zijn allemaal groepsdansen, maar onderling zijn ze erg verschillend van vorm en muziek. In de kennismakingsles van 5 september staat de ‘Fledermaus Quadrille’, een negentiende-eeuwse dans op muziek van Johann Strauss II, centraal. De open les van 12 september staat in het teken van ‘Parsons Farewell’, een Engelse dans uit de zeventiende eeuw, uit het boek ‘The English Dancing Master’ van John Playford. 19 september staat de les in het teken van de ‘Pavane’, een statige zestiende-eeuwse dans uit Frankrijk.

Achtste lustrum

De historische dansvereniging bestaat dit seizoen veertig jaar. Dit achtste lustrum wordt in mei 2018 gevierd met een historisch dansevenement met internationale deelname onder het motto ‘De Tijd Vliegt’.

Auteur

admin