Marja Pruis in Nieuw Licht in Der Aa-kerk

GRONINGEN

Marja Pruis maakt dinsdag 12 september haar opwachting in de debatserie Nieuw Licht in de Der Aa-kerk in Groningen. De schrijfster en critica presenteert haar pamflet ‘Omdat je het waard bent - Nieuw licht op eigenliefde in tijden van sociale media’.

In Nieuw Licht leggen Coen Simon en Frank Meester de scherpste hedendaagse denkers een vraag voor uit een klassiek geworden tekst van filosofen als De Beauvoir, Camus, Freud, Rousseau en Aristoteles. Elk essay levert een oordeel op over de huidige tijd en wordt vergezeld van een fragment van de klassieke tekst en een voorwoord van Meester en Simon. Na verschijning van het essay word gedebatteerd in de Der Aa-kerk in Groningen en in de Rode Hoed in Amsterdam.

Omdat je het waard bent

Dinsdag 12 september presenteert Marja Pruis haar pamflet ‘Omdat je het waard bent’. Met het amorele fileermes van François de la Rochefoucauld analyseert zie hierin de moraal van onze tijd om antwoord te geven op de vraag of de mens misschien meer van zichzelf is gaan houden. Is de selfie-cultuur hiervan het bewijs? 'Het omgekeerde lijkt eerder het geval; als eigenliefde zo’n groot podium vindt, is zelfhaat nooit ver weg.'

La Rochefoucauld

François de la Rochefoucauld (1613 - 1680) was een Franse schrijver, die vooral bekend is geworden door ‘Réflexions ou sentences et maximes morales’ (1665) of kortweg ‘Maximes’, korte, bondige uitspraken of aforismen over deugd en moraal. ‘Wat wij houden voor een deugd,' schreef hij, 'is vaak niets anders dan een combinatie van gebeurtenissen en belangen die moedwillig of door het toeval bij elkaar worden gebracht.' De schijnmoraal die La Rochefoucauld voor zijn tijd wist bloot te leggen, lijkt in onze tijd als vanzelf boven te komen drijven in de gevierde successen, zelffelicitaties en opzichtige liefdadigheid op de sociale media.

Marja Pruis

Marja Pruis (1959) schreef onder meer de veelgeprezen romans ‘De vertrouweling’, ‘Atoomgeheimen’ en ‘Zachte riten’, en het biografische portret ‘Als je weg bent. Over Patricia de Martelaere’. Ze is criticus en columnist voor De Groene Amsterdammer. Haar essayboek ‘Kus me, straf me. Over lezen en schrijven, liefde en verraad’ werd genomineerd voor de AKO Literatuuurprijs en leverde Pruis de Jan Hanlo Essayprijs op.

Miriam Rasch

Coreferent in de Der Aa-kerk is essayist en filosoof Miriam Rasch. Zij studeerde literatuurwetenschap en filosofie en werkt bij het Instituut voor Netwerkcultuur van de Hogeschool van Amsterdam. Ze schrijft essays en kritieken voor onder meer De Gids, De Groene Amsterdammer en Revisor. Onlangs verscheen haar essaybundel ‘Zwemmen in de oceaan. Berichten uit een postdigitale wereld’.
Nieuw Licht begint om 20.00 uur. Kaarten (à 7,50 euro) zijn verkrijgbaar op www.blgroningen.nl/agenda, en bij Boekhandel Godert Walter en Boekhandel Van der Velde.

Auteur

admin