Informatiebijeenkomst over luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde

EELDE

Groningen Airport Eelde heeft voor maandag 18 september een informatiebijeenkomst georganiseerd. Omwonenden, bedrijven en overige belangstellenden worden dan geïnformeerd over de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit.

De informatieavond vindt van 19.00 tot 22.00 uur plaats in het luchthavenrestaurant Bites & Flights. Belangstellenden kunnen op elk gewenst moment binnenlopen, vragen stellen en desgewenst ter plekke een zienswijze indienen.

Luchthavenbesluit

In het luchthavenbesluit wordt het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer vastgelegd. Ook staan hier de regels en grenswaarden in waaraan de luchthaven zich moet houden. De eerste stap in de aanvraag van een nieuw luchthavenbesluit is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De luchthaven heeft deze inmiddels ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de NRD beschrijft Groningen Airport Eelde het toekomstscenario, welke onderzoeken in het kader van de milieueffectrapportage worden uitgevoerd en welke operationele wijzigingen nodig zijn om het toekomstscenario te realiseren.

Openingstijden

Groningen Airport Eelde wil, om de kansen voor passagiersgroei te vergroten, dezelfde openingstijden hanteren als andere regionale luchthavens in Nederland zoals Lelystad en Maastricht: op alle dagen van de week (inclusief feestdagen) om 06.00 uur open. Verder wil de luchthaven toestemming om maximaal tien keer per jaar een vliegtuig tussen 23.00 en 24.00 uur te laten starten en/ of landen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld sporters en/of supporters na een Europese wedstrijd weer terug naar huis. Ook vraagt de luchthaven onder meer de mogelijkheden voor lesverkeer verruimen, toestemming om met drones te kunnen vliegen en een aprarte geluidsruimte voor de MMT-heli van het UMCG.
De NRD ligt digitaal ter inzage op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu via www.platformparticipatie.nl/luchthaveneelde.

Auteur

admin