Informatiebijeekomsten DCG over dialyse

GRONINGEN

Dialyse Centrum Groningen (DCG) heeft in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vier informatiebijeenkomsten over dialyse georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden 4, 11, 18 en 25 oktober in de avonduren (19.00 - 21.00 uur) plaats in het DCG.

Nierpatiënten kunnen zich interactief laten informeren over alle dialysebehandelingen op het centrum en thuis. Daarbij stelt DCG de informatiebijeenkomsten voor het eerst open voor alle nierpatiënten in Noord-Nederland. Voorheen werden alleen patiënten uitgenodigd die al bij DCG bekend waren. De nieuwe aanpak moet eraan bijdragen dat patiënten zich in een vroeger stadium van de nierziekte kunnen laten informeren. Dit geeft ze meer tijd om een weloverwogen keuze te maken als dialyse eenmaal nodig is.

Buikspoeling of hemodialyse

De keuze voor een dialysebehandeling is niet gemakkelijk. Dialyse is een ingrijpende behandeling, waar patiënten vaak tegenop zien. De informatiebijeenkomsten bieden een volledig overzicht van de mogelijke dialysebehandelingen en de verschillen daartussen. Dit helpt patiënten uiteindelijk te kiezen voor de behandeling die het beste in hun leven past. Er zijn twee behandeltechnieken. Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een machine, een kunstnier, een shunt (toegang tot de bloedbaan) en spoelvloeistof. Bij buikspoeling zuivert een spoelvloeistof in de buikholte het bloed van kwalijke stoffen. Deze vloeistof moet regelmatig verwisseld worden.

Thuisbehandelingen

Beide behandelvormen kunnen in de thuissituatie plaatsvinden. De patiënt en vaak ook de partner krijgen dan een training op het centrum in Groningen. Wetenschappelijk onderzoek stelt dat thuisdialysebehandelingen een positief effect hebben op de gezondheid. Dit komt doordat vaak ’s nachts of vaker gedialyseerd wordt. Afvalstoffen kunnen dan op een minder intensieve manier uit het lichaam worden verwijderd. Daarnaast scheelt deze behandeling de patiënt reistijd en kan hij of zij de dialyse flexibeler in het leven inpassen.

Aanmelding

Tijdens de bijeenkomsten zijn naast zorgverleners ook patiënten aanwezig. Zij vertellen over hun ervaringen met dialyse. Meer informatie: www.dcg.nl. Aanmelding: www.dcg.nl/avonden.

Auteur

admin