Vier keer RUG-gastschrijver Ellen Deckwitz bij Studium Generale Groningen

GRONINGEN

‘Ellen Deckwitz: over de grenzen van de letteren’. Onder deze titel maakt Ellen Deckwitz, gastschrijver aan de Rijksuniversiteit Groningen, in de herfst vier keer haar opwachting bij Studium Generale Groningen.

Schrijver, dichter en literatuurwetenschapper Ellen Deckwitz behandelt in vier ‘openbare avonden’ genres, verwachtingen en het nut van letteren in roerige tijden.

Bram Douwes

Te beginnen op maandag 25 september. Programmamaker en journalist Bram Douwes gaat met Ellen Deckwitz in gesprek over haar leven en werk. Van haar studententijd in Groningen tot haar rol als columnist en popularisator van de dicht- en schrijfkunst.

Overlap van literaire genres

Maandag 2 oktober volgt het programma ‘De mengpanelen van de letteren: over de overlap van literaire genres’. Waarin het gaat over de steeds doorschijnender wordende grenzen v an de literatuur: poëzie begint meer op proza te lijken. Columns krijgen poëtische trekken en romans krijgen steeds essayistischer trekken. Graphic novels als Watchmen bevatten op hun beurt weer hele stukken proza.

Label

‘Wat heb ik in godsnaam gelezen?’ is de titel van het programma op maandag 9 oktober. Qua lezersverwachting maakt het een groot verschil wat voor label de auteur op zijn tekst plakt: van een toneelmonoloog verwacht de lezer iets anders dan van proza of een essay. Mensen worden zelden boos op een gedicht, terwijl sommige Nederlandse columnisten met de dood worden bedreigd.

Nut van letteren

De reeks wordt maandag 16 oktober afgesloten met ‘Leuk gezegd maar wat hebben we eraan?’. Wat is het nut van letteren anno 2017? Zijn de inhoudelijke veranderingen een teken dat de literatuur zich in het nauw bevindt? Of is de vernieuwing een weergave van een wereld die zichzelf transformeert?
Plaats van handeling is in alle gevallen het Academiegebouw in Groningen. De ‘openbare avonden’ beginnen steeds om 20.00 uur.

Auteur

admin