Week van de Vrijmetselarij in Groningen

GRONINGEN

De vier in de stad-Groningen actieve vrijmetselaarsloges hebben een Week van de Vrijmetselarij georganiseerd.

L'Union Provinciale (1772), De Drieslag (1955), In Tenebris Lux (1977) en De Bouwketen (1996) vieren die week het 300-jarig bestaan van de oudste vrijmetselaarsorde in de wereld, de Engelse United Grand Lodge of England. Hier is in 1756 de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden uit voortgekomen. Het jubileumprogramma stelt stad- en streekgenoten in staat een kijkje te nemen in de keuken van de vrijmetselarij.

Aftrap

Het programma, dat volledig in het Logegebouw van de Vrijmetselaren aan de Turfsingel afgewerkt wordt, wordt zaterdag 30 september om 14.00 uur afgetrapt met de lezing ‘Een pijl die lacht om zijn doel’ van dichter en NRC-columnist Marjoleine de Vos. Daarna wordt de ‘Libertà va cercando’, een cantate voor koor, blazerssextet en verteller, op teksten uit Dante's ‘Divina Commedia’, uitgevoerd. Dit gebeurt onder leiding van de componist, Wim Dirriwachter.

Programma

Voor woensdag 4 oktober (20.00 uur) heeft de loge In Tenebris Lux een proeve van een rituaal georganiseerd: ‘Een wereld die zoekt’. Voor donderdag 5 oktober (20.00 uur) heeft De Drieslag een uitvoering van een vrijmetselaarsrituaal georganiseerd voor niet-ingewijde belangstellenden, met uitleg en rondleiding door het logegebouw. Vrijdag 6 oktober (20.00 uur) staat bij l’Union Provinciale een openbare comparitie (gespreksavond) geprogrammeerd over: de drie graden in de vrijmetselarij, ervaringen van een leerling-, gezel- en meester-vrijmetselaar. Dinsdag 10 oktober (20.00 uur) geeft Marten Zweers op uitnodiging van De Bouwketen een presentatie over de symbolische kracht van de grote kunstwerken in onze cultuur.
De toegang tot alle activiteiten is gratis. Voor de lezing van De Vos is aanmelden noodzakelijk vanwege het aantal beschikbare plaatsen.

Auteur

admin