Informatiemarkt op Werkplein Groningen over opleidingen

GRONINGEN

Het Leerwerkloket in Groningen heeft voor donderdag 27 september een informatiemarkt over opleidingen georganiseerd.

Deze informatiemarkt, die plaatsvindt in het kader van de landelijke campagne Festival van het Leren ter bevordering van een leven lang leren, vindt plaats op het Werkplein Groningen aan het Harm Buiterplein in Groningen.

Kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarbij men meerdere functies op de arbeidsmarkt kan vervullen, moeten burgers goed zijn opgeleid én hun kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen. Het Leerwerkloket stimuleert het leren in alle levensfasen en is er voor iedereen: werkzoekenden, werkenden, scholieren, studenten en werkgevers.

Leerwerkloket

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs, ondernemers en overheid (gemeenten en UWV). Zij werken onder andere samen met SBB, sectoren en brancheverenigingen, RMC en MKB. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren. Hier kunnen scholieren, studenten, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor onafhankelijk advies over opleidingen, EVC en werkend leren.

Informatiemarkt

De informatiemarkt duurt van 15.00 tot 16.30 uur. Aanmelden is niet nodig. Het wordt aangeraden een cv mee te nemen.

Auteur

admin