Lezing Egge Knol in Remonstrantse kerk over rijke families

GRONINGEN

Conservator Egge Knol vertelt woensdag 4 oktober in de Remonstrantse kerk in Groningen over hoe vooraanstaande Groningse families in de zeventiende en achttiende eeuw op borgen en in stadspaleizen woonden.

Deze lezing wordt gegeven naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Rijk in Groningen – Borgen en Stadspaleizen 1600-1800’ in het Groninger Museum. Het is de eerste Kunst in Zicht-lezing van het nieuwe seizoen.

Rijk in Groningen

Vooraanstaande Groningse families woonden in de zeventiende en achttiende eeuw op borgen en in stadspaleizen. De bewoners van de Ommelander borgen hadden vaak ook een groot huis in de stad. En de rijke burgers van de stad hadden buitenverblijven in Haren of langs de diepen in de Veenkoloniën. De meeste huizen zijn verdwenen, maar de rijkdom is nog te zien in bewaard gebleven afbeeldingen, bouwfragmenten en huisraad. Door de onderlinge rivaliteit van deze adellijke families, die hun macht aantoonden met rijkdom, hebben kunstenaars, zilversmeden, meubelmakers, houtsnijders en glas-in-loodschilders ontelbare bijzondere voorwerpen voor hen gemaakt.
De lezing begint om 19.30 uur. Entree: € 12,50. Aanmelden: aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of 050 - 318 8651.

Auteur

admin