Lezing Max van den Berg in De Kleihorn in Beijum

GRONINGEN

[caption id="attachment_61254" align="alignright" width="272"] Max van den Berg. Foto: Arjen J. Zijlstra[/caption]

GRONINGEN - Max van den Berg geeft maandag 9 oktober een lezing in buurtcentrum De Kleihorn in de wijk Beijum in Groningen. Het is de vijfde in een serie lezingen georganiseerd door de Historische Werkgroep Beijum.

Max van den Berg

Max van den Berg heeft diverse openbare functies bekleed, onder andere die van commissaris van de koningin in Groningen en voorzitter van de Partij van de Arbeid. Landelijke bekendheid had hij daarvoor al gekregen, als jonge wethouder in het eerste linkse college van B en W in Groningen.

Totstandkoming Beijum

Als wethouder van onder andere Volkshuisvesting was hij verantwoordelijk voor de totstandkoming van de nieuwe wijk Beijum. Hij wilde het ontwerp en de planning van Beijum anders, democratischer, aanpakken dan tot die tijd gebruikelijk was. In ‘Boeren, burgers, Beijumers’, het geschiedenisboek van Beijum uit 2012, worden zijn zienswijze en aanpak als volgt samengevat: ‘De nieuwe wijk ontstaat niet aan de tekentafel van de deskundige, maar aan een vergadertafel waaraan allerlei maatschappelijke organisaties zitten. Van den Berg formeert daartoe het Bouwteam Beijum. De opzet en de werkwijze van dit team vertonen overeenkomsten met wat we later het poldermodel zijn gaan noemen.’

Lezing

Max van den Berg zal in zijn lezing ingaan op welke politieke en maatschappelijke ideeën destijds een rol speelden, welke besluitvormingsprocessen er plaatsvonden en welke stedenbouwkundige visie er achter de bouw van Beijum schuilging. De Historische Werkgroep Beijum, verantwoordelijk voor het geschiedenisboek ‘Boeren, burgers, Beijumers’ (2012, 2e herziene druk 2014), wil met de serie lezingen de belangstelling voor de geschiedenis en actuele ontwikkelingen van Beijum en omgeving een impuls geven. Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis.

Auteur

admin