Basketbalclubs Donar en Aris gaan samenwerken

GRONINGEN

De basketbalclub Donar uit Groningen en Aris uit Leeuwarden hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

De overeenkomst geldt eerst voor één jaar, maar beide partijen hebben de intentie deze samenwerking structureel en langjarig vorm en inhoud te geven. Een aantal gemeenschappelijke belangen vormt de basis onder deze samenwerkingsovereenkomst:
  • De Dutch Basketball League DBL is gebaat bij een stabiel aantal clubs en het basketbal in Noord-Nederland is gebaat bij minstens twee gezonde en stabiele clubs in de DBL;
  • Uitwisseling van kennis en samenwerking op technisch, commercieel en organisatorisch gebied zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering bij beide clubs;
  • Samenwerking op het gebied van basketbalclinics verbreedt het maatschappelijk fundament onder het basketbal in de noordelijke regio.
In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat er meer mogelijkheden zijn voor noordelijke spelers om in Noord-Nederland op DBL-niveau te spelen, dat de jeugdopleidingen beter op elkaar afgestemd worden, dat er gezamenlijke business-activiteiten georganiseerd worden, dat van beide clubs de technische staf ingezet kan worden bij onderwijs- en andere maatschappelijke activiteiten in heel Noord Nederland en dat de clinicprogramma’s van beide clubs in de hele noordelijke regio elkaar gaan versterken. Donar speelde onlangs een Europese thuiswedstrijd in Leeuwarden. Dat gebeurde al onder de vlag van deze samenwerkingsovereenkomst en is volgens de partijen een eerste bewijs van het nut en de noodzaak van deze nauwe samenwerking.

Auteur

admin