A Capelli viert 500ste verjaardag Reformatie

GRONINGEN

Vocaal ensemble A Capelli staat zondag 22 oktober met het programma ‘Helden van de Reformatie’ in de Lutherse kerk in Groningen.

A Capelli viert met dit concert dat het vijfhonderd jaar geleden is dat Maarten Luther 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg spijkerde. Dit leidde tot de Reformatie.

Liederen met Duitse teksten

Luther stelde niet alleen misstanden in de kerk aan de kaak (zoals de aflatenhandel), maar wilde ook de schrift voor iedereen toegankelijk maken. Daarom vertaalde hij de bijbel uit het Latijn in het Duits, en schreef hij een aantal liederen met Duitse teksten. Zodat de gehele gemeente het kon begrijpen en mee kon musiceren. Vanaf die tijd ontwikkelde deze muziek zich van een op eenvoud gestoelde samenzang tot een rijk palet aan stijlen, vormen en conventies. A Capelli laat deze ontwikkeling zien in ‘Helden van de Reformatie’.

A Capelli

Vocaal ensemble A Capelli staat onder leiding van David van Roijen. , bestaat uit enthousiaste amateurs en deed meerdere keren met succes mee aan festivals en concoursen.
Het concert begint om 15.30 uur. Reserveren: www.acapelli.nl.

Auteur

admin